Kiedy niewykonanie umowy będzie przestępstwem? 3/3Kiedy niewykonanie umowy będzie przestępstwem? 3/3

Z ostatnich artykułów na naszej Stronie dowiedzieć można się czym różni się przestępstwo oszustwa od tzw. „bezprawia cywilnego” (KLIK).

Dodatkowo w osobnym artykule zostały omówione praktyczne przykłady z obrotu gospodarczego, na tle których dostrzec można różnice decydujące o tym, czy dane zachowanie należy kwalifikować jako przekroczenie norm prawa karnego, czy też nie (KLIK).

Życie pisze jednak często zdecydowanie bardziej skomplikowane scenariusze.

Dlatego też zdecydowaliśmy się wskazać na kilka podstawowych zasad, którymi kierować należy się przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i handlowych, aby zminimalizować możliwość popełnienia przestępstwa:

  1. Przed zawarciem umowy należy upewnić się, że wykonanie zobowiązania jest możliwe i nie pociąga za sobą niewypłacalności czy też utraty płynności finansowej,
  2. Przy zawieraniu umowy należy wyraźnie uzgodnić z kontrahentem cel umowy i jej warunki, a w razie wyjątkowych okoliczności po naszej stronie, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy, należy ujawnić je wobec kontrahenta,
  3. Jeżeli po zawarciu umowy ujawniły się okoliczności, które powodują, że zobowiązanie nie zostanie przez nas wykonane albo nie zostanie wykonane w terminie, należy niezwłocznie poinformować o tym wierzyciela oraz podjąć próbę ugodowego rozwiązania sprawy, przykładowo przez rozłożenie płatności na raty,
  4. Wszelkie ustalenia dotyczące ewentualnego odroczenia płatności należy dokonywać pisemnie, dla celów dowodowych,
  5. W razie problemów przy wykonaniu umowy, należy pozostawać w kontakcie z wierzycielem. Brak kontaktu jest często poczytywany jako brak dobrej woli i zatajanie istotnych informacji przed kontrahentem.
  6. Jeżeli nasz kontrahent został poinformowany o ryzyku związanym z zawartą umową (przykładowo: że nasza firma stara się odzyskać płynność finansową, jednak jej przyszłość nie jest pewna), a mimo tego zdecydował się zawrzeć z nami umowę, powinno się zadbać o to, że stosowne zapisy uwzględniające akceptację ryzyka przez wierzyciela znajdą się w umowie albo zostaną spisane w formie osobnego oświadczenia.

Jak wynika z powyższych przykładów, zawieranie umów w przypadku niepewnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wymaga bardzo dużej zapobiegliwości. 

W razie gdyby zawarte w niniejszym artykule informacje i porady nie okazały się wystarczające dla rozwiązania Państwa problemu, albo jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej w tożsamej sprawie z zakresu prawa karnego, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. 

Treść niniejszego artykułu ma jedynie walor informacyjny oraz edukacyjny i w żadnym wypadku nie może zastąpić profesjonalnej, indywidualnej porady prawnej.

 

adwokat Agata Julia Stankiewicz

Szczecin, dnia 19. stycznia 2021 r.

Kancelaria Adwokacka

adw. Agata Julia Stankiewicz

ul. Podhalańska 8c, 70-452 Szczecin

tel.: +48 796 293 860
e-mail: kancelaria@adwokat-stankiewicz.pl

NIP: 8513123427
REGON: 386980835

Konto PLN: 51 1870 1045 2078 1068 1477 0001
Konto EUR: 24 1870 1045 2078 1068 1477 0002

Formularz kontaktowy